Onemocnění nohy

Onemocnění nohy v současnosti patří k civilizačním chorobám, a to především pro svůj prudký nárůst. I v naší ordinaci pozorujeme neustálé zvyšování počtu těchto pacientů . Mezi častá onemocnění patří bolesti paty, deformity palce a jednotlivých prstů, otlaky na plosce nohy, poúrazové deformity a pooperační stavy přednoží.Důležitou součástí řešení potíží pacienta je komplexní vyšetření celého pohybového aparátu a zhodnocení anamnézy úrazů a operací provedených v minulosti. Dále hodnotíme i obuv, jak pracovní, tak i domácí, k vyšetření je však důležité přinést obuv již částečně opotřebenou. Samotnou nohu potom vyšetřujeme pomocí Podoskopu, kde vyhodnocujeme stoj na obou či jedné noze, testujeme stabilitu stoje, postavení paty a přednoží.Dalším vyšetřením je vyšetření na tenzometrické desce RS SCAN, kde testujeme stoj staticky a dynamicky, a dále dynamiku chůze obou končetin, od dopadu paty až po odraz nohy.Pomocí těchto vyšetření potom doporučujeme úpravu, změnu obuvi a vybavení stélkou. Ke zhotovení individuální stélky užíváme prefabrikovaných stélek firmy Fromthotics s jejich úpravou nahřátím a otiskem chodila bez zátěže. Tyto stélky upravujeme také pomocí klínů v oblasti paty a přednoží k optimalizaci odvalu nohy po podložce. U sportovců užíváme stélky firmy Schein.U deformit prstců a především palce nohy zhotovujeme individuální korektory pomocí silikonové hmoty Erkoton nebo užíváme tapingu.