TEP - Totální náhrada kyčelního kloubu

TEP kyčelního kloubu byla do praxe zavedena v 60. letech minulého století. V Havlíčkobrodské nemocnici je zavedena do operační techniky primářem Dvořákem počátkem 80. let. Nejčastějším důvodem implantace TEP jsou bolesti kyčelního kloubu způsobené artrozou kyčelního kloubu a dále při zlomeninách v oblasti kyčelního kloubu. Implantovány jsou náhrady kyčelního kloubu cemntované, bez cementu, kde po primární fixaci v kosti kost samotná vrůstá do pláště TEP nebo kombinace obou metod. Rozhodující pro typ implantátu je především kvalita kosti v oblasti kyčelního kloubu.Operace je prováděna na přísně aseptickém operačním sále v celkové nebo spinální anestezii. Po operaci jsou pacienti monitorováni na lůžkách centrální JIP a po stabilizaci jejich interního stavu jsou překládani zpět na Ortopedické oddělení. Zde je doba pobytu řádově několik dní, než jsou schopni překladu na rehabilitační oddělení či do rahabilitačního ústavu. V pooperačním období jsou pacienti časně mobilizováni cvičením na lůžku a vertikalizací s pomocí berlí či chodítek. Ve většině případů jsou přímo překladáni z lůžka oddělení na lůžko rehabilitační.

Mezi nejčastější komplikace výkonu TEP kyčelního kloubu patří tromboza žil dolních končetin s možnou plicní embolií, infekce TEP kyčelního kloubu či luxace -vykloubení TEP.


TEP - Totální endoprotéza kolenního kloubu

Totální endoprotéza kolenního kloubu je indikována v případě těžkého, bolestivého artrotického poškození kloubu, které bývá doprovázeno omezením pohybu v kolenním kloubu a změnou osy sa,otné končetiny. Operace se provádí stejně jako v případě TEP kyčelního kloubu celkové nebo spinální anestezii (umrtvení dolní části těla vpichem do zad) a jejím cílem je náhrada poškozených kloubních ploch implantáty. Přesnost a velikost resekce kosti spolu s vybalancováním měkkých tkání mají výrazný vliv na funkci a dobu životnosti endoprotézy. Během operace se snažíme obnovit fyziologickou osu končetiny a v maximální míře pohyb v koleni za současné stability kloubu ve všech jeho polohách. Po operaci jsou pacienti překládáni na jednotku intenzivní péče a obvykle následující den se vrací na ortopedické oddělení. Hospitalizace trvá cca 5-10 dní po operaci. Důležitou součastí je rehabilitace, která by měla navazovat bezprostředně na operaci pro dobré rozcvičení pohybu v kolenním kloubu. Rehabilitační terapie je zajišťována na rehabilitačním oddělení, popř. v RÚ Luže-Košumberk.K závažným komplikacím totální náhrady kolenního kloubu patří infekce kloubu. Další možnou komplikací je tromboflebitida dolní končetiny, omezení pohybu v kolenním klubu při nedostatečné rehabilitaci