MUDr. Zbyněk Ptáček

Ortopéd

 

 

Studoval jsem Lékařskou fakultu Masarykovy university v Brně. Promoval jsem v r. 1998. Následně jsem nastoupil na Ortopedicko-traumatologické odd. nemocnice Havlíčkův Brod kde pracuji dodnes jako sekundární lékař. Atestaci z ortopedie I stupně jsem složil r. 2001.

V rámci ortopedie se věnuji především Artroskopii kolene a ramene, dále pak endoprotetice kyčle a ramene. Zúčastnil jsem se řady vzdělávacích akcí v České republice i v zahraničí, týkajících se problematiky artroskopií ramene, kolene, endporotetiky kolene, kyčle a ramene.

Absolvoval jsem specializační kurzy:

4/2019Artroskopické symposium - České Budějovice
10/2018Masterclass Sports Medicine - "Arthroscopy for Knee & Shoulder", Praha
11/2011 Kurzy endoprotetiky ramenního kloubu - Operační technika náhrady ramenního kloubu reverzním systémem, FN Motol Prah
10/2010 Kurzy endoprotetiky ramenního kloubu - Balgrist University Hospital, Zurich
11/2008 Kurz endoprotetiky koleního kloubu - Stolzalpe Rakousko
5/2012Kurzy artroskopie kolene a ramene - Arthrex Shoulder Course , ArthroLab Mnichov
11/2002 Kurzy artroskopie kolene a ramene - FN Motol
9/2002 Kurz sonografie (ultrazvuk) v ortopedii FN Bulovka, Praha
2001 Kurz manuální medicíny jsem absolvoval v průběhu roku 2001
2001 Atestace z ortopedie I. stupně
1998 - dodnes jako sekundární lékař pracuji na Ortopedicko-traumatologické odd. nemocnice Havlíčkův Brod
1998 Promoce na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně

Více méně pravidelně se zúčastňuji ortopedických kongresů a seminářů zaměřených především na problematiku artroskopie, sportovní medicíny, traumatologie pohybového ústrojí a endoprotetiky velkých kloubů.

Semináře pořádané Ortopedickým odd. Nemocnice Přerov, České Budějovice.

Kongresy pořádané společností pro artroskopii a sportovní medicínu, semináře zaměřené na zlomeniny v jednotlivých lokalitách pohybového systému pořádané prof. Bartoníčkem